Kies uw land
Deutsche Sprache nl.png Englisch Language

Informatiebescherming

Uw gegevens zijn bij ons veilig

Uw data is bij ons zeker
 
Aan ons toegezonden data zoals naam, adres, telefoonnummer of email-adressen (persoonsgebonden data) gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van uw aanvraag of afwikkeling van uw online toegang.
 
Uw data word van ons n i e t aan derde verder gegeven.
 
Wij verwerken en gebruiken uw persoons betrekkende data over de gebruikmaking van miracle-moon.nl®, zover dit nodig is, om uw de gebruikmaking van ons aanbod mogelijk te maken (gebruiksdata) of om het gebruik van ons aanbod af te rekenen (Afrekendata).
 
De afrekening van het internet gebruik van het aanbod van miracle-moon.nl kan over derde aanbieders zoals b.v. Paypal gebeuren.
 
Deze aanbieder verheft, opslaan en verwerken en uw gebruiksdata tot overbrenging en tot afrekenen van uw bestelde ware.
 
Zover de aanbieder de gebruiksvoldoeningen niet of alleen gedeeltelijk innen kan of de inning op basis van een bezwaar nalaten kan, worden de gebruiks data aan miracle-moon.nl en verdere gegevens en daarop volgt een sperring van de gebruikers.
 
Hetzelfde geld ook, wanneer b.v. een creditkaarten maatschappij een transactie van de gebruiker ter last van miracle-moon.nl terug afwikkelt.
 
Alle persoons gebonden data word bij ons alleen zolang bewaard, zoals dit voor het genoemde doel (verwerking van uw aanvraag of afwikkeling van uw abonnement) nodig is of wij wettelijk ten aanzien van opslaan van uw data verplicht zijn.
 
Met uw bezoek op miracle-moon.nl® kunnen ook informatie over de toe grip (datum, uur tijd, gebruikte pagina's) op onze server bewaard worden.
 
Deze data behoord niet tot de persoons betrokkene data, maar zijn anoniem.
 
Bijvoorbeeld: Naam van uw internet provider, Aard van uw internet - browser, bezochte pagina's in onze internet presentatie.
 
Deze data word van ons alleen gebruikt voor statistische doelen en ter verbetering van ons aanbod verwerkt.
 
Met uw bezoek op miracle-moon.nl kunnen data op uw Computer opgeslagen worden. Deze data noemt men “Cookie” en zij maken het u makkelijker voor de gebruikmaking van miracle-moon.nl®.
 
U heeft altijd de mogelijkheid, deze functie in uw webbrowser te deactiveren. In dit geval kan het echter tot beperkingen van de bedienbaarheid van onze pagina's komen.
 
Ter gebruikmaking van het marktonderzoek en de marketing gebruiken wij alleen anonieme data.
 
U heeft een aanspraak op gratis informatie over uw bij ons opgeslagen data en ook een recht op correctie, blokkering of verwijderen van deze data.
 
Wanneer u toestemming ter opslaan en verwerken van uw data gegeven heeft (b.v. voor de Gratis-eMail-Letter), kunt u uw toestemming altijd met onmiddellijke ingang voor de toekomst intrekken.
 
Aanspreekpersoon voor databescherming
Marina Dekker
Schützenstraße 12
49770 Herzlake
Duitsland
 
Telefoon: +31 (0) 85 77 32 110
Telefoon: +49 (0) 5962 807 96 43
Mobil: +31 (0) 6 50 838 533
Fax: +49 5962 807 96 44
E-Mail: info@miracle-moon.nl